Turkey 36

View from Egridir on Lake Hoyran, central Turkey

Previous Photo
Next Photo
Return to Turkey Page