Turkey 21  

The cave monastery of Eski Gumus in Cappodocia contains numerous
Byzantine frescoes
   
Previous Photo
Next Photo
Return to Turkey Page