Turkey 17  

Corinthian columns at Uzuncaburc
     
Previous Photo
Next Photo
Return to Turkey Page