Turkey 4  

Farmhouse near Koprulu canyon
 
Previous Photo
Next Photo
Return to Turkey Page