View of Ipanema and Lagoa Rodrigo de Freitas from Corcovado mountain
 
Previous Photo
Next Photo
Return to Main Page