Metropolitan Cathedral, Rio de Janeiro (1976)
 
Previous Photo
Next Photo
Return to Main Page