Medieval house, Kolding, Denmark
 
Previous Photo
Next Photo
Return to Main Page