Greco-Roman amphitheatre, Thessaloniki
 
Previous Photo
Next Photo
Return to Main Page