Town of Skala, on Patmos
 
Previous Photo
Next Photo
Return to Main Page