Kata Tjuta (the Olgas) at sunset

Previous Photo
Next Photo
Return to Main Page